نمایش 1–8 از 11 نتیجه

چراغ روکار مدل درخشان 40*40

  * کاربرد : جهت استفــاده در مراکـــز تجــــاری ، نمایشگـــاه ها، بیمارستــان ها ، ادارات و … طراحی گردیده

چراغ توکار مدل درخشان 40*40

  * کاربرد : جهت استفــاده در مراکـــز تجــــاری ، نمایشگـــاه ها، بیمارستــان ها ، ادارات و … طراحی گردیده

چراغ توکار فروزان 60*60 ( تیپ 2)

  * کاربرد: جهت استفاده در مراکز تجاری ، نمایشگاه ها ، بیمارستان ها، ادارات و … طراحی گردیده است