معرفی محصول

پایه بتونی فنداسیون

Products         Seenour lighting

پایه بتونی فنداسیون

فونداسیون بخشی از سازه می باشد که بار و فشار وارده را تحمل می کند . برای نصب هر نوع دکلی نیاز به فنداسیون می باشد و طراحی فونداسیون هر دکل مختص به همان دکل است . زیرا مبنای طراحی آن بر اساس مقاومت خاک منطقه نصب و واژگونی دکل (که ارتباط مستقیمی با سطح بادخور دکل دارد)، می باشد .این نوع فونداسیون قابل ساخت در سایز های متفاوت به صورت پیش ساخته و با اعیار 350 می باشد.

گالری عکس
تصاویر محیطی
فهرست