ضمانت نامه محصولات :
شرکت صنایع روشنایی سی نور علاوه بر افزایش کیفیت و نوآوری در تلاشش مستمر،جهت افزایش رضایت مشتریان گرامی کلیه چراغ های تولیدی را به مدت 10سال در سراسر ایران ضمانت و خود را ملزم به ارائه خدمات پس از فروش به صورت دوره ای (سه ماهه) در محل پروژه به صورت رایگان می داند این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره برداری (نصب توسط اشخاص مورد تایید شرکت و بهره برداری تحت شرایط مناسب) می باشد. همچنین روشنایی سی نور متعهد است که کلیه چراغ های خود را در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از ساخت و تولید بر حسب تشخیص کارشناسان شرکت نسبت به تعمیر و یا تعویض قطعات محصول تولیدی اقدام نماید. ودر این راستا مشتری مداری را سر لوحه کارخود قرار داده است.